Kullanım İlkeleri

KULLANICILARIN DİKKATİNE;

1.      JEOMER’e ait makina-teçhizat tüm İYTE araştırmacılarına, diğer üniversitelere ve sanayiden gelebilecek proje ve analiz  taleplerine açıktır.

a) İYTE mensubu olup, ulusal projelere (DPT, TÜBİTAK, SANTEZ,  BOREN, vb.) ve BAP projelerine başvuran araştırmacılar; Merkez imkanlarını kullanabilmek için proje bütçesine gerekli ödeneği  koyup Merkezden parası karşılığı hizmet alımı yapmalıdırlar.

 b) Herhangibir proje dahilinde yürütülmeyen tezler ve araştırmalarda İYTE mensubu araştırmacılar gerekli sarf malzemeleri karşılamakla yükümlüdürler.

c) Diğer üniversite araştırmacıları ve sanayiciler; JEOMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretler karşılığında Merkez’de analiz ve proje yaptırabilmektedirler.

*** Her üç durumda da araştırmacılardan proje sonunda çıkan yayınlardan Merkezi bilgilendirmeleri   bu yayınlarda Jeotermal Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne atıfta bulunulması beklenmektedir.

2.      Cihaz kullanımı ve analizler için Merkez’den randevu alınmalıdır. Araştırmacılar; 7507976 no’lu Merkez telefonundan Uzman Dr. Ebru Kuzgunkaya’yı arayarak ya da Merkeze gelerek randevu alabilirler.

3.      Analizler için örnek boyutları ve özellikleri web sayfasında “Cihaz Bilgileri” başlığı altında verilmiştir. Daha fazla bilgi ve sorular için Merkez’den bilgi alınabilir.

4.      Araştırmacılar tarafından Merkez dışına çıkarılabilen mobil cihazların kullanımı konusunda araştırmacı bilgilendirilir. Yanlış kullanım, arıza yada hasardan cihazı teslim alan araştırmacı sorumludur. Cihaz, Merkezin bilgisi dışında başka bir kullanıcıya devredilemez, kullandırılamaz. Zamanında ve çalışır vaziyette Merkez’e geri getirilmelidir.