Merkezin Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi 11/05/2005 tarihli 25812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ektedir

Yönetmelik