Merkezin Amacı

Amaç

Merkezin amacı jeotermal enerji uygulamaları konusunda bilgi birikimine ve deneyime sahip uzmanlardan oluşan kadrosuyla araştırma-geliştirme, test ve eğitim faaliyetlerini sürdürmek diğer üniversite, kamu kuruluşları ile ortak çalışmalara girmek ve bu çalışmaları her türlü laboratuvar ve test sistemleri ile desteklemek ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öngörülen merkezin ana hedefleri aşağıda verilmiştir:

1. Bilgi merkezi olmak (jeotermal enerji ile ilgili her türlü bilgiyi, veriyi depolamak ve yaymak),

2. Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları,

  • Planlamak,
  • Gerçekleştirmek,
  • Kurumlararası koordinasyonu sağlamak,

3. Kamu ve özel kuruluşların istediği sistem ve bileşenleri endüstri ile birlikte,

  • Planlamak,
  • Üretmek,
  • Performans testlerini gerçekleştirmek,
  • Sertifikalandırmak,

4. Yerel ve ulusal politikaların oluşumuna katkıda bulunmak,

5. Meslek içi, lisansüstü ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak