Projeler

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Yıl

Destekleyen Kuruluş

GAP Bölgesindeki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli ve Kullanım alanlarının Belirlenmesi

Prof.Dr.Alper Baba

2014

GAP İdaresi

Karaburun Yarımadası’ndaki Deniz Suyu Girişimi ve Denize Boşalımının Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması

Prof.Dr.Alper Baba

2013

TÜBİTAK

Urla Çeşme Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

Yrd.Doç.Dr. Koray Velibeyoğlu

2013

İZKA

Gülbahçe Jeotermal Kaynağının Geliştirilmesi Projesi

Doç.Dr.Alper Baba

2012

İZKA

Gülbahçe ve Çevresindeki Jeotermal Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Modellenmesi

Doç.Dr.Alper Baba

2011

İYTE BAP

2011İYTE21

IYTE Merkezi Araştırma Laboratuvarları

Doç.Dr. Mustafa Demir

2011

DPT

Jeotermal Enerji Kaynaklı Kurutucu Tasarımı ve Saha Performans Testleri

Prof.Dr. Gülden Gökçen

2009

İYTE BAP

2009 İYTE 05

Türkiye’de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santralı-Denizli

Prof.Dr. Gülden Gökçen

2005-2008

TUBITAK Kariyer Gelistirme Programı

Proje No: 104M301

Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Kurutucu Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Doç.Dr. Gülden Gökçen

2006-2008

İYTE BAP

Proje No: 2006 İYTE41

Jeotermal uygulamalar için polimerik kompozit boru malzeme ikroyapısının malzeme dayanım, mekanik ve termal özelliklerinin etkisi

Ar.Gör. Murat Toğulga

Prof.Dr. Metin Tanoğlu

2002-2003

IZTECH Scientific Research Fund.

Proje No:  MÜH 05

Jeotermal Enerji Araştırma-Geliştirme, Test ve Eğitim Merkezi

Prof.Dr. Zafer İlken

2002-2005

DPT, Proje No:

2002K121380