GAP Bölgesindeki jeotermal kaynakların potansiyeli ve kullanım alanlarının belirlenmesi

GAP Bölgesindeki jeotermal kaynakların potansiyeli ve kullanım alanlarının belirlenmesi

2014 yılında Güney Doğu Anadolu (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında yapılan sözleşme kapsamında “Güneydoğu Anadolu’daki jeotermal kaynakların araştırılmasına yönelik bir araştırma projesine başlanmıştır. Proje Aralık 2015 tarihinde son bulmuş ve çok ses getirmiştir. Gerek yörede bu konuda çalışmaların azlığı gerekse yöre ihtiyacının büyük olmasından dolayı çok ilgi görmüş ve bu proje ile yörenin jeotermal yönden kalkınmasının yolu açılmıştır. Şanlıurfa GAP Bölge İdaresi Başkanlığı öncülüğünde GAP Bölgesi’nde bulunan 9 ilin tamamını kapsayan GAP ileri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi tanıtım toplantısına yerel yönetimden çok sayıda yönetici katılmıştır (Şekil 6). GAP Bölge İdaresi konferans salonunda düzenlenen “GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi” toplantısında, proje yürütücüsü olan Prof.Dr. Alper BABA tarafından bölge potansiyelini ortaya çıkarabilecek olan kaynaklar detaylı bir şeklide açıklandı. GAP illerindeki jeotermal kaynakları araştıran ve kullanım olanaklarını ortaya koyan bu projeye ilgi oldukça fazlaydı ve proje aynı zamanda da basında çok yer aldı.