Fiyat Listesi

JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

TERMO-FİZİKSEL ÖLÇÜMLER (NUMUNE BAŞINA)
JEO01 Isı Kapasitesi Ölçümü (DSC ile) 250 TL
JEO02 Erime Noktası Sıcaklığı Ölçümü (DSC ile) 130 TL
JEO03 Polimerik Malzemelerde Camsı Geçiş Sıcaklığı Belirleme (DSC ile) 130 TL
JEO04 Çiğlenme Noktası Sıcaklığı Ölçümü 50 TL
JEO06 Viskozite Ölçümü 100 TL
JEO07 Isı İletim Katsayısı Ölçümü (Ölçüm aralığı 0,023-11,23 W/mK) 50 TL
İÇ HAVA KALİTESİ (NOKTA) 
JEO20 Radon Seviyesi Ölçümü 200 TL
JEO21 Partikül Sayımı 150 TL
JEO22 Bina İç Hava Kalitesi Monitörü (CO2, CO, sıcaklık, bağıl nem) 200 TL
JEO23 Isıl Konfor Sistemi (sıcaklık, hız, bağıl nem, operatif sıcaklık, radyasyon sıcaklığı, dry heat loss) 1.000 TL
KUYU ÖLÇÜMLERİ 
JEO40 Kuyu İçi Sıcaklık Ölçümü (Ölçüm başına) 1.500 TL
JEO41 Kuyu İçi Basınç Ölçümü (Ölçüm başına) 1.500 TL
JEO42 İzleyici Testleri 5.000 TL
METEOROLOJİK ÖLÇÜMLER (İYTE KAMPÜS) (AYLIK)
JEO50 Işınım Şiddeti Verileri 150 TL
JEO51 Sıcaklık (Min., Max., Ort.) Verileri 150 TL
JEO52 Bağıl Nem Verileri 150 TL
JEO53 Rüzgar Yön ve Şiddeti Verileri 150 TL
ENERJİ ETÜDÜ HİZMETLERİ (GÜN)
JEO60 Baca Gazı Analiz Cihazı 500 TL
JEO61 Termal Kamera 500 TL
JEO62 İletkenlik Ölçer 100 TL
JEO63 Buhar Kapanı Test Cihazı 150 TL
JEO64 İnfrared Sıcaklık Ölçer (Düşük Sıcaklık ) 100 TL
JEO65 İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık) 100 TL
JEO66 Elektronik Sıcaklık Ölçer ve Probları (Yüzey sıc., Ortam sıc., Şiş Tipi sıc.) 250 TL
JEO67 Ultrasonik Akış Ölçer 250 TL
JEO68 Elektronik Bağıl Nem Ölçer 100 TL
JEO69 Pitot Tüpü ve Eğik Monometre 100 TL
JEO70 Sıcak Telli Hava Hızı Ölçer (Cihaz ve Probu) 100 TL
JEO71 Pervane Tipi Hava Hızı Ölçer 100 TL
JEO72 Pens Ampermetre 50 TL
JEO73 Takometre 50 TL
JEO74 Lüksmetre 100 TL
JEO75 Ses Seviyesi Ölçer (saat) 150 TL
JEO76 Veri Kaydedici (12 kanallı, 4 kanallı) kullanım süresine bağlı olarak belirlenir.
JEOTERMAL ETÜD HİZMETLERİ
JEO80 Jeotermal Verileri Değerlendirme Raporu 2.000 TL
JEO81 Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Raporu 10.000 TL
JEO82 1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik Rapor (1km2) 2.000 TL
JEO83 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/25.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 10.000 TL
JEO84 Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması (jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar) 30.000 TL
  • Ücretler KDV hariç verilmiştir. %18 KDV eklenmelidir.
  • Üniversitelere %30 indirim uygulanmaktadır.
  • İYTE araştırmacıları ile diğer üniversiteler arası ortak projelerin analizler %40 indirimli olarak   ücretlendirilir.
  • İYTE araştırmacılarının proje  analizleri  %65 indirimli olarak ücretlendirilir.
Ölçüm ve analiz ücretlerinin, İYTE Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi adına Ziraat Bankası Urla Şubesi TR650001000138081582505003 Nolu hesaba yatırılıp dekontun (0232) 7507826’a fakslanması yada ebrukuzgunkaya@iyte.edu.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  İRTİBAT:

Uzm. Dr. Ebru Kuzgunkaya

Tel         : +90 (232) 750 7976

Fax        : +90 (232) 750 7931

E-posta : ebrukuzgunkaya@iyte.edu.tr

Adres    : İ.Y.T.E. JEOMER Gülbahçe kampüsü Urla – İzmir, 35430