Price List

JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

TERMO-FİZİKSEL ÖLÇÜMLER (NUMUNE BAŞINA)
JEO01 Isı Kapasitesi Ölçümü (DSC ile)

250 TL

JEO02 Erime Noktası Sıcaklığı Ölçümü (DSC ile)

150 TL

JEO03 Polimerik Malzemelerde Camsı Geçiş Sıcaklığı Belirleme (DSC ile)

150 TL

JEO04 Çiğlenme Noktası Sıcaklığı Ölçümü

50 TL

JEO06 Viskozite Ölçümü

100 TL

JEO07 Isı İletim Katsayısı Ölçümü (Ölçüm aralığı 0,023-11,23 W/mK)

70 TL

JEO08 Silika ölçümü

60 TL

İÇ HAVA KALİTESİ (NOKTA) 
JEO20 Radon Seviyesi Ölçümü

200 TL

JEO21 Partikül Sayımı

150 TL

JEO22 Bina İç Hava Kalitesi Monitörü (CO2, CO, sıcaklık, bağıl nem)

200 TL

JEO23 Isıl Konfor Sistemi (sıcaklık, hız, bağıl nem, operatif sıcaklık, radyasyon sıcaklığı, dry heat loss)

1.000 TL

KUYU ÖLÇÜMLERİ 
JEO40 Kuyu İçi Sıcaklık Ölçümü (Ölçüm başına)

1.500 TL

JEO41 Kuyu İçi Basınç Ölçümü (Ölçüm başına)

1.500 TL

JEO42 İzleyici Testleri

5.000 TL

METEOROLOJİK ÖLÇÜMLER (İYTE KAMPÜS) (AYLIK)
JEO50 Işınım Şiddeti Verileri

150 TL

JEO51 Sıcaklık (Min., Max., Ort.) Verileri

150 TL

JEO52 Bağıl Nem Verileri

150 TL

JEO53 Rüzgar Yön ve Şiddeti Verileri

150 TL

ENERJİ ETÜDÜ HİZMETLERİ (GÜN)
JEO60 Baca Gazı Analiz Cihazı

500 TL

JEO61 Termal Kamera

500 TL

JEO62 İletkenlik Ölçer

100 TL

JEO63 Buhar Kapanı Test Cihazı

150 TL

JEO64 İnfrared Sıcaklık Ölçer (Düşük Sıcaklık )

100 TL

JEO65 İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık)

100 TL

JEO66 Elektronik Sıcaklık Ölçer ve Probları (Yüzey sıc., Ortam sıc., Şiş Tipi sıc.)

250 TL

JEO67 Ultrasonik Akış Ölçer

250 TL

JEO68 Elektronik Bağıl Nem Ölçer

100 TL

JEO69 Pitot Tüpü ve Eğik Monometre

100 TL

JEO70 Sıcak Telli Hava Hızı Ölçer (Cihaz ve Probu)

100 TL

JEO71 Pervane Tipi Hava Hızı Ölçer

100 TL

JEO72 Pens Ampermetre

50 TL

JEO73 Takometre

50 TL

JEO74 Lüksmetre

100 TL

JEO75 Ses Seviyesi Ölçer (saat)

150 TL

JEO76 Veri Kaydedici (12 kanallı, 4 kanallı)

kullanım süresine bağlı olarak belirlenir.

JEOTERMAL ETÜD HİZMETLERİ
JEO80 Jeotermal Verileri Değerlendirme Raporu

2.000 TL

JEO81 Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Raporu

10.000 TL

JEO82 1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik Rapor (1km2)

2.000 TL

JEO83 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/25.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması

10.000 TL

JEO84 Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması (jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar)

30.000 TL

  • Ücretler KDV hariç verilmiştir. %18 KDV eklenmelidir.
  • Üniversitelere %30 indirim uygulanmaktadır.
  • İYTE araştırmacıları ile diğer üniversiteler arası ortak projelerin analizler %40 indirimli olarak   ücretlendirilir.
  • İYTE araştırmacılarının proje  analizleri  %65 indirimli olarak ücretlendirilir.
Ölçüm ve analiz ücretlerinin, İYTE Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına Ziraat Bankası Urla Şubesi TR650001000138081582505003 Nolu hesaba yatırılıp dekontun (0232) 7507931’a fakslanması yada geocen@iyte.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Açıklama kısmına JEOMER yazılması gerekmektedir.

  İRTİBAT:

Uzm. Dr. Ebru Kuzgunkaya

Tel         : +90 (232) 750 7976

Fax        : +90 (232) 750 7931

E-posta : geocen@iyte.edu.tr

Adres    : İ.Y.T.E. JEOMER TAM Binası Gülbahçe Kampüsü Urla – İzmir, 35430