Device Information

AMERADA- Kuyu İçi Sıcaklık ve Basınç Ölçer (KUSTER) ve Vinci

 amerada Jeotermal kuyularda derinliğe bağlı olarak sıcaklık ve basınç ölçümünde kullanılır. Veri toplama hafızası  696,000 nokta’dır ve Windows altında çalışır.

Sıcaklık aralığı  : 0-150 ºC

Basıncı aralığı   : 0-10,000 PSI

Fluorometre (Turner Designs C3)

 C3 İzleyici Testlerinde kullanılarak kuyu ve saha hakkında bilgi sahibi olunur. Yeraltısuyu hızı ve yönünün belirlenmesi, jeotermal akışkan kaçaklarının nedenlerinin araştırılması için kullanılır.

Sıcaklık aralığı: (-2)-50ºC

Fluoresein boya ölçüm aralığı: 0-500 ppm

Rodamin boya ölçüm aralığı: 0-1000 ppm

Isı İletim Katsayısı Ölçme Cihazı (KEM QTM 500)  

Çeşitli izolasyon malzemeleri, seramik, tuğla, plastik ve beton gibi ısı iletim katsayısı düşük malzemelerin ısı iletim katsayılarının ölçümünde kullanılır.

Ölçüm aralığı               : 0.023-11.63 W/mK

Ölçüm hassasiyeti        :  %5

Sıcaklık aralığı             : (-10)-200ºC

Min. örnek büyüklüğü mm   : 120x60x20

 qtm500

Termal Kamera (FLIR ThermaCAM PM695)

 termalkamera Elektrik, mekanik, izolasyon ve tüm işleyen mekanizmalarda sıcaklıkla açığa çıkan problemleri anında tesbit ve teşhis için kullanılmaktadır. Binalar ve sistemlerde ısı kayıpları ile ısı köprülerinin, makinalarda aşırı sürtünme veya arıza nedeni ile ısınan bölgelerin dolayısıyla tehlike arz eden noktaların belirlenmesinde kullanılır.

Sıcaklık ölçüm aralığı    : (-40)-500°C

Ölçüm hassasiyeti         :  % 2

Termal duyarlılığı          :  < 0.08°C @ 30°C

Spektral aralığı             : 7.5-13 µm

Çözünürlük                   : 640×480 pixel

termalkamera1Bina dış duvarı

termalkamera2Uçak

Kızılötesi Sıcaklık Ölçerler

Proses bakım problemlerinin tespiti, gıda güvenliği (HACCP), HVAC, elektrik bakımı, yol inşaatı, matbaacılık, plastik kalıpçılığı, araba bakımı gibi çeşitli   kullanım alanlarında, yakından veya belli bir uzaklıktan, kızıl-ötesi teknolojiyi  kullanarak malzemelerin sıcaklığını ölçmek için kullanılır.

Sıcaklık ölçüm aralığı

(°C)

Doğruluk

(%)

Cole-Parmer 39800

(-30)-1200

1

Raynger 3i

200-1800

1

Optris

(-32)-420

1

 Kizilotesisicaklikolcer

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (TA Instruments Q10)

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Isı kapasitesi, reaksiyon ısısı, ergime, camsı geçiş ve faz dönüşüm sıcaklığı, reaksiyon ve dönüşüm kinetik parametreleri benzeri termal özelliklerini belirleme imkanı sağlar.

Sıcaklık aralığı  : 10-400°C

Ramp (ısıtma) oranı      :  0.01-100°C/dk

Isıtma oranı                  : 10-20°C/dk

Soğutma oranı              : 5-10°C/dk

Purge gaz akış oranı     : 0-150 mL/dk

Çiğlenme Noktası  Sıcaklığı Ölçüm Cihazı  (Vaisala DM 74A)

İklimlendirme sistemleri ve nemli havanın kullanıldığı tüm sistemlerde çiğlenme noktası sıcaklığı ölçümünde kullanılan taşınabilir bir cihazdır.

Çiğlenme noktası ölçüm aralığı           : (-40)-60°C Çiğlenme noktası sıcaklık doğruluğu  : (±2°C)

Bağıl nem ölçüm aralığı                       : % 0-100

Sıcaklık ölçüm aralığı                          : (-10)-60°C

 Ciglenmenoktasi

Meteoroloji İstasyonu  (Cole Parmer)

 meteorolojiistasyonu İYTE Kampüsü-Gülbançe-Urla-İzmir’de kurulu bulunan meteoroloji istasyonu ölçüm parametreleri ve aralıkları:

Dış hava basıncı               :26-32 inch civa sütunu

Bağıl nem ölçüm aralığı : % 0-100

Yağış miktarı                    : 0-1999.9 mm/h

Sıcaklık ölçüm aralığı     : (-40)-60°C

Rüzgar hızı ve yönü          : 1- 67 m/s ve 0-360°

Güneş ışınımı şiddeti         : 0-1800 W/m2

 meteoroloji1  meteoroloji2

Baca Gazı Analiz Cihazı (Bacharach  ECA 450)

Yanma sonu gazlarının analizi, yanma verimi tayini ve hava ayarlarının yapılmasında kullanılır. Doğal gaz, propan, kömür, odun ve fuel oil (2, 4, 5, ve 6) gibi yakıtlarda kullanılabilir. Yanma verimi   : % 0.1-100

Fazla hava        : % 1-250

CO                  : 0-99,999 ppm

Fark basıncı     : ±69 mbar

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Isıl Konfor Ölçme Sistemi (INNOVA Type1221)

 isilkonfor Konfor koşullarının belirlenmesi amacıyla ölçülmesi gereken iç hava kalite parametrelerinden olan sıcaklık, bağıl nem ve hava hızının ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Sıcaklık ölçüm aralığı                : (-20)-50°C

Hava hızı ölçüm aralığı              : 0-10 m/s

Bağıl nem ölçüm aralığı             : %0-100

İç Hava Kalitesi Tesbit Cihazı (AQ 5001 Pro)

Binalarda iç hava kalite parametrelerinden olan sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit ve karbonmonoksit konsantrasyonlarının ölçülmesinde ve izlenmesinde kullanılır.

CO2                       : 0-5,000 ve 0-20,000 ppm              (kullanıcı seçimli)

Bağıl nem ölçüm aralığı        : % 0-100

Sıcaklık ölçüm aralığı           : 0-60°C

Hava hızı ölçüm aralığı         : 0-20 m/s

Çiğlenme noktası sıcaklığı    : (-65)-60°C Gaz                                    : CO2, CO

 ichavakalitesi

Radon Gazı Ölçüm Cihazı (Duridge RAD7)

 RAD7 Hava, su ve toprakta radon ve toryum ölçüm cihazı

Florimetre Cihazı (Turner Designs 10AU Arazi Tipi Florimetre)

 10 AU Filed Fluorometer Data Sheet İzleyici Testlerinde kullanılarak kuyu ve saha hakkında bilgi sahibi olunur. Yeraltısuyu hızı ve yönünün belirlenmesi, jeotermal akışkan kaçaklarının nedenlerinin araştırılması için kullanılır.

Fluoresein boya ölçüm aralığı: 0-500 ppm

Rodamin boya ölçüm aralığı: 0-1000 ppm

Lazer Partikül Sayıcı (Climet CI-450)

Mikroelektronik, farmasotik, tıbbi cihaz, gıda ve tıbbi bakım gibi hassas aktivitelerde bulunulan  yerlerde ve endüstri kollarında hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle bu ortamlarda partikül sayımı önemli olmaktadır. Climet CI-450, lazer diod bazlı bir aerosol partikül sayıcıdır. Üstün optik ve elektronik tesbit sistemi sayesinde 0.30 mm boyut hassasiyetinde partikül tesbiti ve sayımı gerçekleştirebilmektedir.

Boyut hassasiyeti             : 0.3 mm

Partikül kanal boyutları : 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 mm Konsentrasyon sınırı        : 20,000 partikül/L (20×106partikül/m3)

Örnek akış hızı    : 50 L/dk (0.05 m3/dk)

Sıcaklık ölçüm aralığı    : (-10)-60°C

Bağıl nem ölçüm aralığı :  % 0-100

 Climet-450tfixed

Elektronik Titreşim Ölçer (Monarch Inst. Examiner 1000)

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ISO 2372(10816)/3945 standardına uygun olarak 10-200 Hz (600-12000 rpm) aralığında çalışan makinaların titreşim şiddetini belirlemede kullanılır. Bu sayede dönel makinalardaki hata ve değişimler tesbit edilebilmekte, ölçüm değerlerinin zamanla değişimi incelenerek makinanın durumu hakkında fikir edinilebilmekte ve hangi elemanda kusur veya hasar oluştuğu belirlenebilmektedir.

Titreşim ivmesi            : 0.0 -19.99 g

Titreşim hızı                 : 0.1-199.9 mm/sn

Frekans aralığı             : 10 Hz-10 kHz

Radyasyon Tesbit Cihazı (Radiation Alert İnspector EXP+)

Sağlık ve güvenlik amaçlarıyla düşük seviyelerdeki radyasyon miktarının belirlenmesinde kullanılır. Alpha, beta, gamma ve x-ray radyasyon tiplerini ölçebilmektedir.

  • Yüzey kontaminasyonunun tesbiti ve ölçümünde,
  • ·Radyonüklitlerle çalışma esnasında muhtemel radyasyona maruz kalma miktarının görüntülenmesinde,
  • Çevresel kontaminasyonun tesbitinde,
  • Asal gazların ve diğer düşük enerjili radyonüklitlerin belirlenmesinde kullanılabilmektedir.

Radyasyon seviyesi      : 0.001-100 mR/hr, 0-300,000 cpm, 0-5000 cps, 0.1-1000 μSv/hr total counts      : 1-9,999 (x1000)

Doğruluk          : 20 mR/hr (130,000 cpm)’e kadar ±% 15, üzerinde ±% 20

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ses Şiddeti Ölçüm Cihazı (Sper Scientific 840013)

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Çeşitli ortamlarda gürültü seviyesinin belirlenmesinde, çeşitli cihaz ve makinaların çalışma esnasında oluşturduğu gürültünün ölçümünde ve daha önceden belirlenmiş gürültü seviyelerinin doğruluğunun tesbitinde kullanılır.

Ölçüm aralığı    : 30-130 dB

Hava Akımı Ölçer (TSI VelociCalc) 

Hava hızı, sıcaklığı, hacimsel hava debisi, bağıl nem ve basınç ölçümünde kullanılır

Hava hızı ölçüm aralığı  : 0-50 m/s

Hava sıcaklığı ölçüm aralığı       : (-17.8)-93.3°C Statik basınç ölçüm aralığı        :(-9.3)-28 mm Hg Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı: (-15)-49°C

 havakimiolcer

Kanatlı Termoanemometre (CFM)

 Kanatlitermoanemometre Hava kanallarında hava hızı ve sıcaklığının ölçümü ve kaydedilmesinde kullanılır.

Hava hızı ölçüm aralığı  : 0.3-45 m/s

Hava sıcaklığı ölçüm aralığı       : 0-50°C

İletkenlik ve Tuzluluk ölçer (YSI Model 30)

ISO 9001:2000 sertifikalı, 15 m kablo bağlantılı, 4 haneli dijital göstergelidir.

İletkenlik ölçüm aralığı  : 0-200 ms

Tuzluluk ölçüm aralığı    : 0-80 ppt

Sıcaklık ölçüm aralığı    : 0-90°C

 iletkenlikvetuzlulukolcer

Sallamalı Psikrometre (Sp100CM)  

 Sallamalipsikrometri Kuru ve yaş termometre sıcaklığını ölçer. Üzerindeki kayan sürgü yardımıyla bağıl nem kolaylıkla okunabilir.°C ölçekli ve civalıdır.

Bağıl nem ölçüm aralığı            : % 10-100

Sıcaklık ölçüm aralığı               : (-5)-50°C

Gece Görüş Dürbünü

Suya dayanıklı gece görüş dürbünü, kızıl ötesi yöntemiyle çalışıp, tamamen karanlık olduğunda da güçlü görüş sağlar.

Büyütme oranı: 1x

Objektif lensi : 20 mm

Kullanabilme uzaklığı : 30 m

Görüş alanı :  64 m

 gecegorusgozlugu

Kalorimetre Test Standı

 kalorimetre DN 15, DN 20, DN 25 ve DN 40 çaplarındaki hatlarda kullanılan kalorimetrelerin EN 1434 standardına uygun olarak debi ve sıcaklık ölçümleri yapılarak, ölçüm doğrulukları belirlenmektedir.
 kalorimetre1