Cihaz Listesi

JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
 
TERMO-FİZİKSEL ÖLÇÜMLER (NUMUNE BAŞINA)
JEO01 Isı Kapasitesi Ölçümü (DSC ile)
JEO02 Erime Noktası Sıcaklığı Ölçümü (DSC ile)
JEO03 Polimerik Malzemelerde Camsı Geçiş Sıcaklığı Belirleme (DSC ile)
JEO04 Çiğlenme Noktası Sıcaklığı Ölçümü
JEO06 Viskozite Ölçümü
JEO07 Isı İletim Katsayısı Ölçümü (Ölçüm aralığı 0,023-11,23 W/mK)
İÇ HAVA KALİTESİ (NOKTA)
JEO20 Radon Seviyesi Ölçümü
JEO21 Partikül Sayımı
JEO22 Bina İç Hava Kalitesi Monitörü (CO2, CO, sıcaklık, bağıl nem)
JEO23 Isıl Konfor Sistemi (sıcaklık, hız, bağıl nem, operatif sıcaklık, radyasyon sıcaklığı, dry heat loss)
KUYU ÖLÇÜMLERİ (AMERADA CİHAZI) (ÖLÇÜM BAŞINA)
JEO40 Kuyu İçi Sıcaklık Ölçümü
JEO41 Kuyu İçi Basınç Ölçümü
JEO42 İzleyici Testleri
METEOROLOJİK ÖLÇÜMLER (İYTE KAMPÜS) (AYLIK)
JEO50 Işınım Şiddeti Verileri
JEO51 Sıcaklık (Min., Max., Ort.) Verileri
JEO52 Bağıl Nem Verileri
JEO53 Rüzgar Yön ve Şiddeti Verileri
ENERJİ ETÜDÜ HİZMETLERİ (GÜN)
JEO60 Baca Gazı Analiz Cihazı
JEO61 Termal Kamera
JEO62 İletkenlik Ölçer
JEO63 Buhar Kapanı Test Cihazı
JEO64 İnfrared Sıcaklık Ölçer (Düşük Sıcaklık )
JEO65 İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık)
JEO66 Elektronik Sıcaklık Ölçer ve Probları (Yüzey sıc., Ortam sıc., Şiş Tipi sıc.)
JEO67 Ultrasonik Akış Ölçer
JEO68 Elektronik Bağıl Nem Ölçer
JEO69 Pitot Tüpü ve Eğik Monometre
JEO70 Sıcak Telli Hava Hızı Ölçer (Cihaz ve Probu)
JEO71 Pervane Tipi Hava Hızı Ölçer
JEO72 Pens Ampermetre
JEO73 Takometre
JEO74 Lüksmetre
JEO75 Ses Seviyesi Ölçer (saat)
JEO76 Veri Kaydedici (12 kanallı, 4 kanallı)
JEOTERMAL ETÜD HİZMETLERİ
JEO80 Jeotermal Verileri Değerlendirme Raporu
JEO81 Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Raporu
JEO82 1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik Rapor (1km2)
JEO83 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/25.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması
JEO84 Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması (jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar)