Announcements

GAP Bölgesindeki jeotermal kaynakların potansiyeli ve kullanım alanlarının belirlenmesi

GAP Bölgesindeki jeotermal kaynakların potansiyeli ve kullanım alanlarının belirlenmesi

2014 yılında Güney Doğu Anadolu (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında yapılan sözleşme kapsamında “Güneydoğu Anadolu’daki jeotermal kaynakların araştırılmasına yönelik bir araştırma projesine başlanmıştır. Proje Aralık 2015 tarihinde son bulmuş ve çok ses getirmiştir. Gerek yörede bu konuda çalışmaların azlığı gerekse yöre ihtiyacının büyük olmasından dolayı çok ilgi görmüş ve bu proje ile yörenin…read more →